Organisatie

Stichting SAM Het Hogeland is opgericht in november 2018 en is sinds januari 2019 operationeel.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:


Voorzitter: Detty Wiltjer (Uithuizen)
Penningmeester: Evie Rienks (Baflo)
Secretaris: Govert Tromp (Uithuizen)
Lid: Lub Snijder (Baflo)

Notulist: Janny Stoppels (Uithuizen)

Dagelijkse leiding:

Coördinatoren: Anja Knol (Uithuizen) en Cora Top (Uithuizen)

Stichting SAM Het Hogeland heeft geen winstoogmerk.
Bestuurders ontvangen geen financiële beloning voor hun werk.

Contact
Hi
er staan onze contactgegevens.

Beleidsplan
Hier kunt u ons beleidsplan lezen en/of downloaden.

Jaarrekening
Hier kunt u t.z.t. onze jaarrekening bekijken en/of downloaden.

Fiscaal nummer/ANBI
Stichting SAM Het Hogeland is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) en wij zijn geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer: 85.93.74.580.