Organisatie

Stichting SAM Het Hogeland is opgericht in november 2018 en is sinds januari 2019 operationeel.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:
Voorzitter: Detty Wiltjer (Uithuizen)
Penningmeester: Evie Rienks (Baflo)
Secretaris: Govert Tromp (Uithuizen)
Lid: Lub Snijder (Baflo)
Lid: Nicky Windt (Winsum)

Notulist: Janny Stoppels (Uithuizen)

Stichting SAM Het Hogeland heeft geen winstoogmerk.
Bestuurders ontvangen geen financiële beloning voor hun werk.

Contact
Hi
er staan onze contactgegevens.

Beleidsplan
Hier kunt u ons beleidsplan lezen en/of downloaden.

Jaarrekening
Hier kunt u onze jaarrekening bekijken en/of downloaden.

Fiscaal nummer/ANBI
Stichting SAM Het Hogeland is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) en wij zijn geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer: 85.93.74.580.