Organisatie

Stichting SAM Het Hogeland is opgericht in november 2018 en is sinds januari 2019 operationeel.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:
Voorzitter: Hanneke Hoeksema-Schaap (Bedum)
Penningmeester: Job Mol (Bedum)
Secretaris: Mariëtte Sybenga (Groningen)
Lid: Janny Hoeksema-Schaap (Bedum)
Lid: Nicky Windt (Winsum)

Stichting SAM Het Hogeland heeft geen winstoogmerk.
Bestuurders ontvangen geen financiële beloning voor hun werk.

Contact
Hier staan onze contactgegevens.

Beleidsplan
Hier kunt u ons beleidsplan lezen en/of downloaden.

Jaarrekening
Hier kunt u onze jaarrekening bekijken en/of downloaden.

Fiscaal nummer/ANBI
Stichting SAM Het Hogeland is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) en wij zijn geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer: 85.93.74.580.