Inzameling

Heeft u kwalitatief goed en schoon speelgoed over?

Neem dan contact op met de speelgoedbank om een afspraak te maken voor het brengen. De ruimte van de Speelgoedbank is beperkt. Daarom is het verzoek omĀ  geen groot speelgoed, zoals skelters en fietsjes, in te leveren.

Contact:

Anja Knol, 06 469 223 08

Detty Wiltjer, 06 221 486 51