Doneren

Heeft u geen speelgoed en/of wilt u onze stichting toch steunen, dan kunt u een bijdrage geven op

rekening nummer NL42RABO 0337 7164 39
t.n.v. Stichting SAM Het Hogeland

zodat wij cadeautjes en andere leuke dingen kunnen kopen voor alle kinderen.

Alvast hartelijk bedankt!

Fiscaal nummer/ANBI
Stichting SAM Het Hogeland is een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) en wij zijn geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer: 85.93.74.580.

[